UnitedNations
Irk Sembol Derece Üye Sayısı Kuruluş Tarihi Bağışlanmayan Puan Bağışlanan Puan
20 11/14/2020 9:00:28 PM 124689 0
# Görevi Karakter Adı Sınıf Bağışlanmayan Puan Bağışlanan Puan
1 Lider America Mage 6942 0
2 Asistan HOLLAND Rogue 5177 0
3 Asistan Belgium Priest 1994 0
4 Asistan WISHMASTER Priest 3778 0
5 Asistan TheDarkWar Warrior 17031 0
6 Üye Pudding Warrior 6851 0
7 Üye WorstEver Priest 45473 0
8 Üye WOAT Warrior 7274 0
9 Üye LiL Mage 100 0
10 Üye Denmark Mage 1437 0
11 Üye Wakanda Mage 4436 0
12 Üye Sweden Rogue 14338 0
13 Üye Finland Mage 1940 0
14 Üye Zwimmy Mage 1549 0
15 Üye PewPewPew Mage 537 0
16 Üye Mexico Rogue 154 0
17 Üye HALLOOOOOOOOOOOOOOO Rogue 5378 0
18 Üye UnitedMerchandise Warrior 100 0
19 Üye FARMAGE Mage 100 0
20 Üye FARMBUFF Priest 100 0