ELiTeTurKs
Irk Sembol Derece Üye Sayısı Kuruluş Tarihi Bağışlanmayan Puan Bağışlanan Puan
12 11/16/2020 8:40:06 PM 16258 0
# Görevi Karakter Adı Sınıf Bağışlanmayan Puan Bağışlanan Puan
1 Lider Zehir Rogue 1390 0
2 Asistan qAySeRiLee Rogue 2705 0
3 Asistan CAMUR Rogue 231 0
4 Üye ELiTeP4CMAN Mage 4330 0
5 Üye ELiTeMELENIAA Mage 50 0
6 Üye ELiTeEC3L Priest 2985 0
7 Üye ELiTeSarGoom Mage 75 0
8 Üye ELiTeBuenoSArieS Mage 100 0
9 Üye ELiTeCAMUR Mage 100 0
10 Üye ELiTePSSYHCOPA7 Rogue 672 0
11 Üye BuenoSArieS Rogue 1028 0
12 Üye SarGoomm Rogue 2592 0